MŁODZIK (JUNIOR D) – 12–13 LAT

 • Wykazują radość z gry i ruchu.
  • Mają lepszą zdolność koncentracji od swoich młodszych kolegów.
  • Posiadają predyspozycje do osiągania znaczących postępów w nauce techniki piłki
  nożnej i działań indywidualnych podczas treningów (tzw. złoty wiek).
  • Rozumieją pozytywne aspekty współpracy na boisku.
  • Cechuje ich spokój i opanowanie.
  • Występuje skok pokwitaniowy.
  • Pojawiają się duże różnice w wysokości ciała pomiędzy rówieśnikami.
  • Istnieją zaburzenia w koordynacji ruchowej.

 

 

ORLIK (JUNIOR E) – 10–11 LAT

 • Wykazują radość z gry i ruchu.
  • Są spokojniejsze od swoich młodszych kolegów.
  • Wykazują większość zdolność koncentracji.
  • Postrzegają piłkę nożną w sposób: „partner z piłką, ja z piłką, partner”.
  • Dostrzegają potrzebę podawania piłki.

 

 

ŻAK (JUNIOR F) – 8–9 LAT

 • Duża radość z gry i ruchu.
  • Mała zdolność koncentracji.
  • Duża wrażliwość, częste zmiany nastroju.
  • Mała pewność siebie.
  • Postrzeganie piłki w sposób egocentryczny „ja i piłka”.
  • Nie widzą potrzeby podawania piłki.
  • Niski poziom rozumienia gry.

 

 

SKRZAT (JUNIOR G) – DO 7 LAT

Dzieci są w ciągłym ruchu! Gdy zajęcia z przedszkolakami zaczynamy od fazy swobodnej zabawy, wtedy biegają jak nakręcone, skaczą, wspinają się lub kopią piłkę. Ruch to podstawowy czynnik rozwoju dzieci; angażuje wszystkie ich zmysły. Zadając dzieciom różnorodne ćwiczenia ruchowe, czyli takie, które wykraczają poza samą piłkę nożną: rozwijamy ich ciekawość, potrzebę ruchu i radość z niego, zainteresowanie grami, spontaniczność oraz gotowość do podejmowania ryzyka, budzimy w nich chęć do nauki oraz do podejmowania wysiłku, w celu radzenia sobie także z trudniejszymi zadaniami ruchowymi, równoważymy brak ruchu w dzisiejszym społeczeństwie, wspieramy nie tylko fizyczne, lecz także psychiczne, emocjonalne i społeczne procesy rozwojowe.

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona używa plików cookies. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie  plików cookies. Zapoznaj się z naszą   POLITYKĄ PRYWATNOŚCI