Dokumnety do pobrania
(uwaga: wybrać umowę wg rocznika w którym trenuje dziecko)

Umowa klubowa dla wszystkich roczników

Deklaracja dla zawodników transferowanych

Deklaracja gry zawodnika amatora

Podanie o przyjęcie do Klubu dla zawodników transferowanych

Umowa transferowa między klubami

Oświadczenie o karencji zawodnika

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na grę w drużynie seniorów

Rezygnacja i wypowiedzenie umowy